Luchtwachttoren 7o1

In onze statuten staat het volgende:

De doelstelling van de stichting is het behoud en herstel van het publiek toegankelijke cultureel-waardevol erfgoed Luchtwachttoren 7O1, alsmede het uitdragen van het verhaal achter deze toren en het behoud en herstel van de landschappelijke waarde van het perceel in combinatie met een dagrecreatieve functie.

Mooie woorden natuurlijk. Met de website doen we een poging onze werkzaamheden voor de buitenwereld zichtbaar te maken. Heeft u ideeën, benader ons dan! Dat kan via de pagina contact, maar ook op ons gastenboek.

Draagt u ons een warm hart toe? Wordt dan donateur. Dat kunt u doen door minimaal € 15,= aan ons over te maken onder vermelding van donateur. Op onze contact pagina vindt u de benodigde informatie. U kunt daar ook rechtstreeks doneren, bijvoorbeeld met iDeal.

Wij worden gesteund door Het Groninger Landschap, de Provincie Groningen, Gemeente De Marne, , Stichting Menno van Coehoorn en de Rabobank.

Kijk voor meer informatie op de website: